Simon Kenton vs. Scott

Simon Kenton vs. Scott

Gallery

Simon Kenton vs. Scott

By


Scott’s Madison Meyer and Simon Kenton’s Maggi Bosse battle for a rebound.

Latest

More USA TODAY High School Sports